Dagbericht 15 januari

15 januari 2024

Vandaag onder andere: nieuwe simkaart voor in de provincie laptop en verslag Treasury Committee.

Provinciale Staten

Nieuwe simkaart voor in de Provincie laptop

Eind januari maakt de provincie de overstap van telefonieaanbieder Vodafone naar ODIDO. In de laptops van Statenleden en burgerleden zit een datasimkaart van Vodafone, die tijdens de themadag van 19 januari moet worden omgewisseld. Gedurende de hele themadag zal er iemand van OnsLoket klaarzitten in ruimte 1.001 (voormalige rokersruimte bij de Statenlounge) om de nieuwe simkaart uit te geven, indien nodig te helpen met het plaatsen van de nieuwe simkaart en het innemen van de huidige simkaart.

Indien het niet uitkomt om tijdens de themadag van 19 januari de simkaart te vervangen, kan een afspraak met OnsLoket worden gemaakt. Dit kan door te bellen naar 073 680 88 88. Het huidige data-abonnement vervalt na 31 januari.

Verslag Treasury Committee

Het vastgestelde verslag van het Treasury Committee van 9 oktober 2023, vastgesteld op 18 december 2023, ligt vanaf heden vertrouwelijk ter inzage bij de Griffie. U kunt een afspraak maken via statengriffie@brabant.nl om dit verslag in te zien. In overeenstemming met het Treasury Statuut wordt u door middel van een kort verslag van het Treasury Committee geïnformeerd over de besproken punten en uitgebrachte adviezen tijdens de vergadering 18 december 2023. Dit kort verslag volgt nog via het dagbericht.

Uitnodigingen derden

  • De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) nodigt u uit voor een publieksbijeenkomst over zijn advies ‘Weg van de wegwerpmaatschappij’ op woensdag 7 februari in Den Haag.

Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.