Dagbericht 16 april

16 april 2024

Vandaag onder andere Themadag 19 april, aanbiedingsmoment en Jaarstukken 2023.

Provinciale Staten

Themadag 19 april 2024

Voor de Themadag van 19 april is een aangepaste dagindeling gepubliceerd. Let op de gewijzigde tijden voor de themabijeenkomst Landbouw - Stallendeadline. Voorafgaand is een aparte bijeenkomst voor de insprekers gepland. Ook de eindtijd van de themabijeenkomst Natuur en Milieu - Expertmeeting Geurhinder en Geurnormen in de vergunningverlening is gewijzigd. De vragen voor het rondvraagmoment zijn gepubliceerd. Hierbij het overzicht van de woordvoerders (pdf, 190 kB) Persbericht (pdf, 10 kB)voor de Themabijeenkomsten.

Aanbieding evaluatierapporten Kempen Airport en Breda International Airport

Op vrijdag 19 april overhandigt Joyce Willems-Kardol, voorzitter Commissie Regionaal Overleg (CRO) Kempen Airport en CRO Breda International Airport, twee evaluatierapporten aan Provinciale Staten. Suzanne Zwart, plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Staten, neemt deze rapporten in ontvangst. De rapporten gaan over het functioneren van beide CRO’s.

Het aanbiedingsmoment vindt plaats tussen 9.45 – 10.00 uur in de Statenlounge. Wij nodigen alle Statenleden van harte uit om bij dit aanbiedingsmoment aanwezig te zijn.
Kijk voor meer informatie op cro-seppe.nl en cro-budel.nl.

Jaarstukken 2023

Statenleden en burgerleden die graag een fysiek exemplaar willen ontvangen van de Jaarstukken 2023 kunnen dit uiterlijk dinsdag 7 mei melden via statengriffie@brabant.nl.

Nieuws van de provincie

Schriftelijke vragen


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.