Dagbericht 18 juni

18 juni 2024

Vandaag een circulaire over wijzigingen in vergoedingen en toelagen, uitnodigingen van derden, nieuws van de provincie en antwoorden op technische vragen.

Circulaire BZK over wijziging per 1 juli 2024 van vergoedingen en toelagen voor Statenleden

Onlangs heeft het Ministerie van BZK een circulaire gepubliceerd over de wijziging per 1 juli 2024 van de bezoldiging van politieke ambtsdragers van provincies. Deze is gepubliceerd op de lijst van ingekomen stukken van de agendavergadering van 1 juli 2024 onder agendapunt 9.5.6
Hierbij de belangrijkste wijzigingen op een rij: Belangrijkste wijzigingen vergoedingen per 1 juli 2024 (pdf, 103 kB)

Uitnodigingen derden

  • De Raad voor het Openbaar Bestuur nodigt u uit voor een lunchbijeenkomst op 4 juli in Deventer.
  • OMWB on tour 2024 Save the date: 8 t/m 11 oktober 2024
    Dit jaar vindt de OMWB on tour plaats van dinsdag 8 t/m vrijdag 11 oktober. Het programma wordt later bekend, maar u kunt alvast deze dagen reserveren in uw agenda!
  • Namens de Noord-Brabantse WaterschapsBond (NBWB) organiseert Waterschap De Dommel dit jaar op woensdagmiddag 4 september de Brabantse Waterdag.

Nieuws van de provincie

Beantwoording technische vragen


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.