Dagbericht 19 maart

19 maart 2024

Vandaag Themadag 22 maart 2024 en Perspectiefnota 2025.

Provinciale Staten

Themadag 22 maart 2024

Voor de Themadag van 22 maart zijn een aangepaste dagindeling en vragen voor het rondvraagmoment gepubliceerd. Hierbij het overzicht van de woordvoerders voor de Themabijeenkomsten (pdf, 99 kB).

Perspectiefnota 2025

Woensdagochtend 20 maart worden de antwoorden gepubliceerd op de technische vragen over de Perspectiefnota 2025. U vindt deze in iBabs bij de Statenvergadering van 5 april onder de Perspectiefnota.

Vrijdag 22 maart om 9.30u is in de Statenzaal een informerende themabijeenkomst over de Perspectiefnota. De Griffie duidt hierin de rol en betekenis van de Perspectiefnota 2025 in Sturen Met Kaders en de Sturen & Verantwoorden cyclus. Vanuit de ambtelijke organisatie wordt ook een toelichting gegeven. De bijeenkomst is voor iedereen vrij toegankelijk. U bent van harte uitgenodigd!
Vervolgens heeft u tot dinsdag 26 maart 10.00u gelegenheid om in een tweede ronde technische vragen te stellen. Zoals gebruikelijk levert u die bij de griffie aan. De antwoorden op deze vragen (en mogelijk een klein restant uit de eerste ronde) zijn woensdag 3 april beschikbaar.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.