Dagbericht 2 februari

2 februari 2024

Vandaag onder andere nevenfunctie Gedeputeerde Van Gruijthuijsen en schriftelijke vragen.

Provinciale Staten

Nevenfunctie Gedeputeerde Van Gruijthuijsen

Bij de stukken van de Agendavergadering van 5 februari a.s. is onder agendapunt 9.4.6 een memo geplaatst van Gedeputeerde Van Gruijthuijsen met een voornemen invulling te geven aan een nevenfunctie. Indien u bespreking van dit voornemen in het presidium wenselijk acht, dan heeft u conform presidiumafspraken vanaf plaatsing van dit dagbericht 14 dagen de tijd (d.w.z. tot 16 februari) dit te melden bij de griffie.

Uitnodigingen derden

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.