Dagbericht 2 juli

2 juli 2024

Vandaag onder andere een bericht over de opening 80-jaar vrijheid op 13 september en beantwoording technische vragen.

Opening 80-jaar vrijheid

U heeft een uitnodiging ontvangen voor de opening van 80-jaar vrijheid op 13 september 2024. Het programma van die bijeenkomst start om 13.30 uur. Op 13 september is eveneens een PS-vergadering voorzien. Om deel te kunnen nemen aan het programma van 80-jaar vrijheid, wordt erop gericht dat de PS-vergadering van 09.30 tot 13.00 uur duurt. Het voorgaande is besproken in de agendavergadering van 3 juni jl.

Beantwoording technische vragen


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.