Dagbericht 20 juni

20 juni 2024

Vandaag onder andere Defensie in Brabant, nieuws van de provincie en beantwoording schriftelijke en technische vragen.

26 juni: informatiebijeenkomst Nationaal Programma Ruimte voor Defensie

Defensie heeft meer ruimte nodig om te werken en te oefenen. Daarom organiseert Defensie op 26 juni aanstaande een informatiebijeenkomst over de ruimtelijke behoefte in de provincie Noord-Brabant.
Voor meer ruimte kijkt Defensie uitdrukkelijk ook naar Brabant. Via een milieueffectrapportage worden verschillende alternatieven onderzocht. Deze alternatieven zijn beschreven in een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De provincie heeft in februari van dit jaar haar reactie op de NRD gegeven, net als vele andere overheden, belangenorganisaties, inwoners en bedrijven. Defensie heeft op al deze reacties een antwoord geformuleerd in de Nota van Antwoord, die op 31 mei is vastgesteld door het kabinet. De inhoud van de Nota van Antwoord is meegenomen in het verdere onderzoek naar de effecten van de uitbreidingsplannen op de leefomgeving. In juni en juli 2024 organiseert Defensie door heel Nederland informatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten licht Defensie toe op welke onderdelen het onderzoek is aangevuld naar aanleiding van de Nota van Antwoord. Ook worden de tot dan toe behaalde resultaten uit het onderzoek gedeeld.

Op 26 juni is defensie in Brabant, u bent ook van harte uitgenodigd.

Nieuws van de provincie

Beantwoording schriftelijke vragen

Beantwoording technische vragen


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.