Dagbericht 21 maart

21 maart 2024

Vandaag onder andere schriftelijke vragen en nieuws van de provincie.

Provinciale Staten

Uitnodigingen derden

  • FoodNL nodigt u uit voor het EU-verkiezingsdebat over het thema Samenwerken aan het voedselsysteem van de toekomst

Nieuws van de provincie

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen

Beantwoording technische vragen


Bestanden

Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.