Dagbericht 21 mei

24 mei 2024

Vandaag onder andere PS-dag 24 mei, aanbiedingsmoment en schriftelijke en technische vragen.

PS-dag 24 mei 2024

Er is een gewijzigde agenda gepubliceerd voor de PS vergadering van vrijdag 24 mei 2024. Hierbij vindt u het overzicht van de woordvoerders en de spreektijden (pdf, 92 kB).

Aanbiedingsmoment BAJK

A.s. vrijdag 24 mei overhandigt Maarten Tessers, voorzitter van het Brabants Argrarisch Jongeren Kontakt (BAJK), het Handreikingsdocument ‘Geef de jonge boer en tuinder weer perspectief’ aan Provinciale Staten. Suzanne Zwart, plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Staten, neemt het rapport en een document met ledenverhalen van de BAJK in ontvangst. Het aanbiedingsmoment vindt plaats tussen 9.00 en 9.15 uur, voorafgaand de vergadering van Provinciale Staten, in de Statenlounge. Wij nodigen alle Statenleden van harte uit om bij dit moment aanwezig te zijn.

Nieuws van de provincie

Schriftelijke vragen

Beantwoording technische vragen


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.