Dagbericht 22 februari

22 februari 2024

Nieuws, Perspectiefnota en beantwoording technische vragen.

Provinciale Staten

Perspectiefnota

Op 1 maart wordt de Perspectiefnota gepubliceerd. Statenleden en burgerleden die graag een fysiek exemplaar willen ontvangen kunnen dit uiterlijk dinsdag 27 februari melden via statengriffie@brabant.nl.

Nieuws van de provincie

Schriftelijke vragen

Beantwoording technische vragen


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.