Dagbericht 23 mei

23 mei 2024

Vandaag onder andere aanbiedingsmomenten BAJK en Comité Stadsverwarming te duur op 24 mei.

Provinciale Statenvergadering 24 mei

Hierbij vindt u het definitieve overzicht van de woordvoerders en de spreektijden (pdf, 269 kB) voor de Provinciale Statenvergadering van 24 mei.

Wijzigingen griffie

Bij de griffie hebben een aantal personele wijzigingen plaatsgevonden en gaan er wijzigingen plaatsvinden. Bekijk het overzicht van de wijzigingen (pdf, 572 kB).

Aanbiedingsmomenten BAJK en Comité Stadsverwarming te duur

A.s. vrijdag 24 mei vinden er voorafgaand aan de PS-vergadering twee aanbiedingsmomenten plaats tussen 9.00 en 9.25 uur in de Statenlounge. Teun Vereijken overhandigt allereerst namens het Brabants Argrarisch Jongeren Kontakt (BAJK) het handreikingsdocument ‘Geef de jonge boer en tuinder weer perspectief’ aan Provinciale Staten.

Vervolgens overhandigt Paul Welschen namens het Comité “Stadsverwarming te duur” een manifest aan Provinciale Staten.

Suzanne Zwart, plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Staten, neemt beide documenten in ontvangst. Wij nodigen alle Statenleden van harte uit om bij dit moment aanwezig te zijn.

Nieuws van de provincie

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.