Dagbericht 24 juni

24 juni 2024

Vandaag memo’s gedeputeerde t.b.v. PS-vergadering 28 juni a.s. en nieuws van de provincie.

Memo’s gedeputeerde t.b.v. PS-vergadering 28 juni a.s.

Bij de agendavergadering van 1 juli a.s. zijn onder agendapunt 9.4.3, 9.4.4 en 9.4.5 enkele memo’s gedeputeerde geplaatst die betrekking hebben op het voor de PS-vergadering van 28 juni a.s. geagendeerde Statenvoorstel 07/24 Vierde wijziging Algemene subsidieverordening Noord-Brabant en Eerste wijziging Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant.

Nieuws van de provincie


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.