Dagbericht 25 januari

25 januari 2024

Vandaag onder andere: indienen (reiskosten)declaraties uiterlijk 31 januari 2024 en schriftelijke vragen.

Provinciale Staten

Reminder: Indienen (reiskosten)declaraties uiterlijk 31 januari 2024

De uiterste datum voor het indienen van (reiskosten)declaraties over 2023 is woensdag 31 januari 2024. Dit betekent dat de door de fractievoorzitter goedgekeurde declaraties dan ingediend moeten zijn. Wacht dus niet te lang en hou er rekening mee dat u uw declaratie tijdig vrijgeeft aan uw fractievoorzitter. Declaraties die na die datum worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen. Meer informatie en de digitale formulieren voor 2023 en voor 2024 vindt u in het Handboek PS onder Vergoeding reis- en verblijfkosten en Burgerleden. Voor vragen kun je contact opnemen met de griffie.

Nieuws van de provincie

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen

Beantwoording technische vragen


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.