Dagbericht 25 maart

25 maart 2024

Vandaag onder andere sessie ‘weerbaarheid en integriteit’ van aanstaande vrijdag.

Provinciale Staten

Eerder nodigde de griffier u, mede namens de commissaris van de Koning, uit voor de sessie ‘weerbaarheid en integriteit’ op vrijdag 29 maart aanstaande. Onderstaand nogmaals het programma. Ook treft u hierbij de link naar de Gedragscode integriteit leden van Provinciale Staten Noord-Brabant 2023. Ter voorbereiding op het middagprogramma vragen we u de gedragscode nog eens aandachtig te bestuderen. Met de leden van het platform integriteit kijken wij uit naar deze dag. We verwachten ruim 40 Statenleden en 15 burgerleden. Zoals besproken in het Presidium wordt, tenzij u zich reeds heeft afgemeld, gerekend op uw komst en bijdrage aan deze dag.

Programma

 • 9.15 uur: inloop
 • 9.30 uur: start programma
  Start in de Bois-le-Duc zaal. Na de opening door de Commissaris van de Koning neemt Caroline Koetsenruijter (lid van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur, als onderdeel van het landelijke Netwerk Weerbaar Bestuur) u aan de hand van cijfers mee in verschillende tendensen: er blijkt meer en meer sprake te zijn van toenemende kritiek en emotie in het publieke debat én van meer agressie en intimidatie richting Statenleden. 
  Na dit plenaire onderdeel gaat u in twee groepen uiteen en worden door middel van regietheater situaties van agressie nagebootst. Het ochtenddeel wordt plenair afgesloten.
 • 12.15 uur: lunchpauze
 • 13.00 uur: integriteit
  Na de lunchpauze staat u stil bij het onderwerp “integriteit”. In kleine groepen gaat u aan de hand van dilemmakaarten het gesprek met elkaar aan.
 • 14.30 uur: afronding en borrel
  Het inhoudelijke programma eindigt rond 14.30 uur. De dag wordt afgesloten met een borrel.

Uitnodigingen derden

 • Science Cafe Tilburg organiseert op woensdag 19 juni een lezing over "Werken aan de economie van de toekomst"

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.