Dagbericht 26 januari

26 januari 2024

Vandaag nieuws van de provincie en beantwoording schriftelijke vragen.

Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.