Dagbericht 27 juni

27 juni 2024

Vandaag onder andere Keti Koti, Informatie toegevoegd aan Statenvoorstel Omgevingsdiensten, Jaarstukken 2023 en antwoorden op schriftelijke en technische vragen.

Keti Koti

In het kader van Keti Koti op 1 juli zal de heer Jerry Bergraaf, voorzitter van Stichting 2gether, morgen een voordracht geven aan Provinciale Staten. Deze bijeenkomst begint om 09.00 uur en vindt plaats op het Statenveld.

Informatie toegevoegd aan Statenvoorstel Omgevingsdiensten

Jaarstukken 2023

De antwoorden op de nagekomen technische vragen van PVV over de Jaarstukken 2023 zijn gepubliceerd en op iBabs terug te vinden bij de stukken van de vergadering van Provinciale Staten op 28 juni 2024, agendapunt 4.1.

Uitnodigingen derden

Nieuws van de provincie

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen

Beantwoording technische vragen


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.