Dagbericht 28 maart

28 maart 2024

Vandaag onder andere beantwoording technische vragen Perspectiefnota 2025.

Provinciale Staten

Technische vragen Perspectiefnota 2025

Verschillende fracties hebben in de eerste vragenronde over de Perspectiefnota 2025 technische vragen ingediend. Sommige vragen vergden meer tijd en konden niet direct beantwoord worden. De antwoorden op de nog openstaande vragen zijn vandaag gepubliceerd. De link naar de antwoorden staat hieronder onder  'Beantwoording technische vragen'. De antwoorden op de tweede technische vragenronde worden op 3 april gepubliceerd.

Werkbezoek EnergieHub 12 april

Het werkbezoek van 12 april a.s. naar de EnergieHub in oprichting in Meijerijstad begint om 09.30 uur en eindigt om 12.00 uur. Het definitieve programma wordt volgende week met u gedeeld.

Uitnodigingen derden

  • De Gemeente Helmond nodigt u uit op woensdag 15 mei voor de regionale raadsbijeenkomst over de zienswijzen op de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen in Zuidoost Brabant.

Nieuws van de provincie

Beantwoording schriftelijke vragen

Beantwoording technische vragen


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.