Dagbericht 29 januari

29 januari 2024

Vandaag onder andere gesprek met Omroep Brabant en schriftelijke vragen.

Provinciale Staten

Aanleveren agendapunten voor het gesprek met Omroep Brabant

Periodiek wordt er een bijeenkomst georganiseerd waarin een afvaardiging van Provinciale Staten op informele wijze in gesprek gaat met de directeur, hoofdredacteur, en een afvaardiging van de mediaraad van Omroep Brabant. Tijdens de Themadag van 23 februari a.s. staat het eerstvolgende gesprek met de woordvoerders Samenleving ingepland.

Zoals eerder aangekondigd in het presidiummemo van 15 december jl., kunt u gesprekspunten agenderen door vóór 6 februari, 10.00 uur naar Statengriffie@brabant.nl te mailen. Indien u meer informatie over deze bijeenkomst wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met de griffie

Reminder: Indienen (reiskosten)declaraties uiterlijk 31 januari 2024

De uiterste datum voor het indienen van (reiskosten)declaraties over 2023 is woensdag 31 januari 2024. Dit betekent dat de door de fractievoorzitter goedgekeurde declaraties dan ingediend moeten zijn. Wacht dus niet te lang en hou er rekening mee dat u uw declaratie tijdig vrijgeeft aan uw fractievoorzitter. Declaraties die na die datum worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen. Meer informatie en de digitale formulieren voor 2023 en voor 2024 vindt u in het Handboek PS onder Vergoeding reis- en verblijfkosten en Burgerleden. Voor vragen kun je contact opnemen met de griffie.

Uitnodiging derden

  • De gemeente Eindhoven nodigt u uit voor een informatieve avond over het busvervoer in Eindhoven, met focus op de recent vervallen lijnen, op dinsdag 30 januari in de raadszaal van het stadhuis.

Nieuws van de provincie

Schriftelijke vragen


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.