Dagbericht 3 juni

3 juni 2024

Vandaag: nieuws van de provincie en beantwoording schriftelijke vragen.

Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.