Dagbericht 4 april

4 april 2024

Vandaag onder andere beantwoording vragen en het definitieve overzicht van de woordvoerders en spreektijden.

Provinciale Staten

Provinciale Staten vergadering 5 april.

Hierbij vindt u het definitieve overzicht van de woordvoerders en de spreektijden (pdf, 74 kB) voor de Provinciale Statenvergadering van 5 april. Voor het onderwerp Perspectiefnota 2025 dat op de agenda staat, hebben we een inspreker.

Uitnodigingen derden

Nieuws van de provincie

Beantwoording schriftelijke vragen

Beantwoording technische vragen


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.