Dagbericht 4 maart

4 maart 2024

Vandaag onder andere financiële verordening en beantwoording schriftelijke vragen.

Provinciale Staten

Financiële verordening, de controleverordening, het normenkader en het controleprotocol

Op vrijdag 8 maart vergaderen Provinciale Staten over de financiële verordening, de controleverordening, het normenkader en het controleprotocol. Vandaag zijn op iBabs vier documenten aan de vergaderstukken toegevoegd. Dat zijn twee memo’s van de Gedeputeerde: één waarop hij reageert op de brief van accountant BDO en één waarin hij melding maakt van een schrijffout in een verordening. Verder zijn de beantwoording van de technische vragen en een track-and-trace van de controleverordening toegevoegd.

Nieuws van de provincie

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.