Dagbericht 5 juli

5 juli 2024

Vandaag onder andere verzoek aanwezigheid bij Kerntakendialoog, Bijeenkomst BHIC, declaraties indienen en nieuws van de provincie.

Kerntakendialoog op 26 en 27 september

Op donderdag 26 september en vrijdag 27 september staan de heidagen in Tilburg gepland. Het Presidium heeft afgelopen maandag over de kerntakendialoog en ingestemd met het voeren van deze dialoog tijdens deze heidagen. Het gesprek over de kerntaken zal op donderdagavond starten en op vrijdag vervolg krijgen. Daarom verzoekt het Presidium alle Statenleden en burgerleden om zoveel mogelijk aanwezig te zijn.
In overleg met het presidium gaat de griffie uit van het principe: ‘niet afmelden = aanwezig’.

De griffie verneemt graag vóór 15 juli 9:00 uur via het onderstaande formulier wie zich afmeldt voor de heidagen en/of de bijkomende overnachting, mede om onnodige kosten te voorkomen.

Formulier voor afmelding.

Inloop 26 september: 16:30 (Gemeentehuis Tilburg)
Afsluiting en borrel 27 september: 16:00 (Gemeentehuis Tilburg)

Toezegging Statenvergadering 5 april 2024

De schriftelijke beantwoording van de vragen die op de Statenvergadering gesteld zijn m.b.t. 7 kton ammoniakreductie zijn terug te vinden bij agendapunt 4.3. Statenvoorstel 16/24 Perspectiefnota 2025.

Bijeenkomst bij het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

Op vrijdag 6 september van 09:30 tot 11:30 uur wordt voor Statenleden een bijeenkomst bij het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in de Citadel te ’s-Hertogenbosch georganiseerd. De provinciearchivaris en de directeur van het BHIC delen tijdens de bijeenkomst hun visie op informatie en de actuele ontwikkelingen daarin en geven u inzicht in hun zorgtaken voor de archieven van de provincie. Er hebben zich reeds een klein aantal statenleden aangemeld.

U kunt zich nog aanmelden via statengriffie@brabant.nl tot 15 juli 09:00 uur.

Declaraties indienen

Nu de eerste helft van het jaar erop zit en het zomerreces begint, is dit een goed moment om je declaraties in te dienen als je dit nog niet gedaan hebt. Je kunt hiervoor gebruik maken van de formulieren die je vindt in het Handboek PS.
Voor burgerleden is het nu ook mogelijk om met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 vacatiegelden te ontvangen voor het deelnemen aan werkgroepen. Het declaratieformulier wordt hier nog op aangepast, maar voor nu kies je bij ‘Soort bijeenkomst’ Themabijeenkomst en vul je bij ‘Naam bijeenkomst’ de werkgroep in.
Advies van de griffie: Laat je declaraties niet te lang liggen!

IPO update

Bekijk de nieuwsbrief van het InterProvinciaal Overleg.

Nieuws van de provincie


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.