Dagbericht 6 juni

6 juni 2024

Vandaag onder andere aangepaste dagindeling voor de themadag van 7 juni en overzicht woordvoerders.

Themadag 7 juni 2024

Voor de themadag van 7 juni zijn een aangepaste dagindeling en vragen voor het rondvraagmoment gepubliceerd. Hierbij het overzicht van de woordvoerders voor de Themabijeenkomsten. (pdf, 137 kB)

Agendavergadering 1 juli 2024

“Aan de lijst van ingekomen stukken van de agendavergadering van 1 juli 2024 zijn twee ingekomen stukken toegevoegd die desgewenst kunnen worden betrokken bij de themabijeenkomst morgen over het voorontwerp Brabants Programma Landelijk Gebied Samen richting en ruimte geven aan het Brabants Landelijk Gebied (BPLG). Het gaat om een brief van BrabantAdvies over het voorontwerp BPLG en een brief van ZLTO en BAJK met een verzoek om aandacht voor de financiële en beleidsmatige gevolgen van het Hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB voor de plannen en ambities in het Brabants Programma Landelijk Gebied.”

Uitnodigingen derden

De Provincie Noord-Brabant organiseert op dindag 25 juni het Symposium ‘Mest, het bruine goud’.

Nieuws van de provincie

Openbare besluiten en activiteiten Gedeputeerde Staten 4 juni 2024 (pdf, 504 kB)

Schriftelijke vragen

Voldoende veilige en gastvrije truckparkings in Brabant, Jelle van Nuland (VVD)

Beantwoording technische vragen

Mededeling portefeuillehouder inzake overname Arriva, Partij voor de Dieren


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.