Dagbericht 8 februari

8 februari 2024

Vandaag onder andere aanwezigheid griffie tijdens voorjaarsreces en een uitnodiging.

Provinciale Staten

Aanwezigheid griffie tijdens voorjaarsreces

Van 12 t/m 16 februari is de griffie dagelijks via het secretariaat telefonisch en per mail bereikbaar tot 13.00 uur. Het griffieteam staat vanaf 19 februari weer volledig voor u klaar. Op 16 februari zal er een weekbericht verschijnen.

Uitnodigingen derden

Nieuws van de provincie

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.