Dagbericht 8 januari

8 januari 2024

Vandaag onder andere indienen declaraties 2023 en schriftelijke vragen.

Provinciale Staten

Indienen (reiskosten)declaraties uiterlijk 31 januari 2024

De uiterste datum voor het indienen van (reiskosten)declaraties over 2023 is woensdag 31 januari 2024. Dit betekent dat de door de fractievoorzitter goedgekeurde declaraties dan ingediend moeten zijn. Wacht dus niet te lang en hou er rekening mee dat u uw declaratie tijdig vrijgeeft aan uw fractievoorzitter. Declaraties die na die datum worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen. Meer informatie en de digitale formulieren voor 2023 en voor 2024 vindt u in het Handboek PS onder Vergoeding reis- en verblijfkosten en Burgerleden.

Uitnodigingen derden

  • Stichting Samenbouwen.in nodigt u uit voor een bijeenkomst over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de woningmarkt op vrijdag 19 januari in Vught.
  • Stichting Liniebreed Ondernemen nodigt u uit voor een nieuwjaarsborrel op donderdag 18 januari 2024 op Kunstfort bij Vijfhuizen.

Nieuws van de provincie

Schriftelijke vragen


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.