Dagbericht 8 maart

8 maart 2024

Vandaag interview Kevin Hordijk en beantwoording schriftelijke en technische vragen.

Provinciale Staten

Kevin Hordijk over zijn ambities met de Commissie S&V

De commissie Sturen en Verantwoorden (S&V) vervult de controlerende taak van de Staten. Kevin Hordijk is nu een jaar voorzitter van deze commissie. In een interview vertelt Kevin over zijn ervaringen in de afgelopen periode en de koers die hij graag wil inzetten.

Beantwoording schriftelijke vragen

Beantwoording technische vragen


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.