Dagbericht 9 februari

9 februari 2024

Vandaag nieuws van de provincie, schriftelijke en technische vragen.

Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.