Weekbericht 16 februari

16 februari 2024

Vandaag onder andere: griffiecollega Anja van Loon overleden.

Provinciale Staten

Griffiecollega Anja van Loon overleden

Gisteren heeft de griffie bericht ontvangen dat onze collega Anja van Loon na een kort ziekbed is overleden. Lees hier het in memoriam.

Uitnodigingen derden

Nieuws van de provincie

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen

Beantwoording technische vragen


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.