13 juni: inloopbijeenkomst Strabrechtse Heide en omgeving

27 mei 2024Natuur en landschapBevat visueel element: Foto

Graag nodigen we u uit voor een eerste inloopbijeenkomst over de gebiedsgerichte aanpak Strabrechtse Heide op donderdag 13 juni. U komt dan meer te weten over de veranderingen in het landelijk gebied rondom natuurgebied Strabrechtse Heide. In de gebiedsgerichte aanpak werkt de provincie Noord-Brabant met verschillende organisaties samen om bodem, water en lucht in het gebied op orde te krijgen.

Het landelijk gebied rondom natuurgebied de Strabrechtse Heide verandert. Er zijn zorgen over droogte, de kwaliteit van de natuur, de hoeveelheid water en de kwaliteit van het water in en rondom de Strabrechtse Heide. We zoeken uit welke veranderingen nodig zijn om deze zorgen weg te nemen. En hoe we die veranderingen gaan uitvoeren zodat ook de boeren in het gebied een gezonde toekomst houden, het platteland leefbaar blijft en een herkenbaar landschap behouden blijft. Samen werken we aan een mooie en gezonde omgeving van de Strabrechtse Heide zodat we hier ook in de toekomst van kunnen blijven genieten.

In gesprek

Tijdens de eerste inloopbijeenkomst gaan de partners graag met u in gesprek. Zij vertellen meer over de doelen van de gebiedsgerichte aanpak en hoe ze u de komende tijd willen betrekken. U kunt vragen stellen aan de experts die aanwezig zijn. En aangeven welke kansen en uitdagingen op het gebied van water, natuur, leefbaarheid en landbouw u ziet voor de Strabrechtse Heide en de omgeving.

  • Datum: donderdag 13 juni 2024
  • Tijd: 19.00 tot 21.30 uur (inloop)
  • Locatie: Dorpshuis 't Perron, Schoolstraat 48 in Heeze

Samen werken aan een vitaal én aantrekkelijk Strabrechtse Heide

In 2006 werd de Strabrechtse Heide samen met een deel van het dal van de Kleine Dommel aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam Strabrechtse Heide & Beuven. De natuur binnen dit gebied is zeer waardevol en daarom Europees beschermd via de Natura 2000-status. Rondom het Natura 2000-gebied zijn naast melkveehouderijen en akkerbouwbedrijven ook veel intensieve veehouderijen te vinden. Ten zuiden van Someren ligt een groot kassengebied. Kleine dorpen sieren verder dit gebied.

Samen aan de slag!

Dit Natura 2000-gebied verdroogt en ontvangt te veel stikstof. Er is te weinig water beschikbaar in het gebied en de bodem- en waterkwaliteit zijn onvoldoende. Het gaat daardoor niet goed met de bijzondere dieren- en plantensoorten in het gebied. Daarom willen we snel aan de slag met maatregelen die we nu al kunnen nemen. Maar ook met een visie voor het gebied voor de lange termijn. We zoeken in en rondom het Natura 2000-gebied naar slimme combinaties van oplossingen voor sterkere natuur, voldoende en schoon water, een goede bodem en de toekomst van de landbouw. Om maatwerk te kunnen leveren gaan we werken in deelgebieden.

Visie

We doen dit stap voor stap om uiteindelijk te komen tot een visie voor het hele gebied. Dit is het vertrekpunt op weg naar oplossingen en de concrete uitvoering daarvan. Daarover gaan we in gesprek met de omgeving en alle partijen die betrokken zijn en/of zich betrokken voelen bij de (omgeving van) Strabrechtse Heide. De gebiedsgerichte aanpak zorgt voor samenhang tussen alle ontwikkelingen en initiatieven. Het wijst de weg en zet de kaders voor een toekomst voor Strabrechtse Heide en omgeving.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rond gebiedsgerichte aanpak Strabrechtse Heide e.o.?


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.