In 2022 vielen 140 verkeersdoden in de provincie Noord-Brabant

18 april 2023Verkeer en vervoerBevat visueel element: Foto

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vielen in het afgelopen jaar 140 verkeersdoden in Brabant.

Daarmee ligt het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in 2022 op hetzelfde niveau als vóór de coronajaren 2020 en 2021. In Brabant werken de provincie, gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, Rijkswaterstaat en andere partners samen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Naast het goed onderhouden en verbeteren van infrastructuur, wordt ingezet op gedragsverandering via verkeerseducatie, campagnes en voorlichting, en verkeershandhaving.

“Laat ik vooropstellen dat dit zeer verdrietige cijfers zijn, omdat we willen dat elke Brabander veilig thuiskomt“, aldus gedeputeerde Stijn Smeulders van onder meer Mobiliteit. “In de coronajaren zagen we een flinke daling van het aantal verkeersdoden in Brabant, onder andere vanwege het sterk afgenomen aantal verkeersbewegingen. We zien nu dat het aantal weer op het niveau is van 2019.” De Brabantse verkeersveiligheidspartners hebben als ambitie nul verkeersslachtoffers.

“Het aantal doden en gewonden dat in het verkeer valt is echt te hoog, want ieder slachtoffer is er een te veel. De gezamenlijke partners werken risico-gestuurd om het aantal slachtoffers naar nul te krijgen. We kijken naar de wegkenmerken, omstandigheden of gedragingen die de kans op gevaarlijke verkeerssituaties kunnen vergroten. Onze integrale aanpak is dan ook gericht op goed onderhoud en het preventief verbeteren van infrastructuur, gedragsbeïnvloeding en verkeershandhaving.”

Inzetten op gedragsverandering

Gedrag is de oorzaak van de meeste ongevallen. Uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid blijkt bijvoorbeeld dat een flink deel van de dodelijke slachtoffers geen autogordel droeg, te hard reed, onder invloed was of werd afgeleid. Gedeputeerde Smeulders: “Aan de hand van het Brabants Verkeersveiligheidsplan 2020-2024 zetten de Brabantse verkeersveiligheidspartners dan ook stevig in op gedragsverandering. Denk dan aan educatie, voorlichting en campagnes om verkeersdeelnemers ervan bewust te maken dat bijvoorbeeld appen of telefonisch vergaderen in de auto gevaarlijk is.”

Jouw actie telt

Gedeputeerde Smeulders beseft dat het een uitdaging blijft om het gedrag van mensen aan te passen. “Daar is tijd voor nodig. Ik hoop daarom dat gedragscampagnes een nog groter bereik krijgen. Doortrappen, de MONO-campagne of Jouw actie telt zijn voorbeelden van projecten en campagnes om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Een veilige weg begint namelijk bij onszelf. Als iedereen een steentje bijdraagt in het verkeer, maken we het samen veiliger. Rijd dus niet te hard, gebruik geen drugs of alcohol voor je de weg op gaat en laat je niet afleiden door je telefoon. En dat geldt óók op de fiets of bromfiets. Jouw actie telt.”


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.