2023 Brabantse Studiedag Omgevingsveiligheid

28 september 2023VeiligheidBevat visueel element: Foto

Op donderdag 9 november is de Brabantse Studiedag Omgevingsveiligheid 2023 in het Van der Valk Hotel in Vught. De Studiedag vindt plaats van 9.30 uur tot 16.00 uur met aansluitend een borrel.

De provincie organiseert deze dag samen met de 3 Brabantse omgevingsdiensten. De afgelopen jaren kwamen ruim 100 deelnemers van de Brabantse gemeenten, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s en de provincie Noord-Brabant naar deze Studiedag. U bent van harte welkom op de 14e Brabantse Studiedag.

Programma Studiedag 2023

Ook dit jaar is een uitgebreid programma samengesteld waarin vele onderwerpen rond omgevingsveiligheid aan bod komen. Zo heeft de ruimtelijke opgave op zowel landelijk als provinciaal niveau een belangrijke plek in het programma. Ook de energietransitie en planvorming onder de Omgevingswet komen aan de orde. Na het gezamenlijke ochtendprogramma is het 's middags tijd voor de praktijk. U kunt een keuze maken uit 4 deelsessies.

Voor wie

Overheidsmedewerkers (veiligheidsregio’s, gemeenten, omgevingsdiensten, provincie, GGD, etc.) van alle disciplines binnen de omgevingsveiligheidsketen zijn van harte welkom. Denk aan: milieuadviseurs, ruimtelijke ordenaars, stedenbouwkundigen, medewerkers duurzaamheid, gezondheid, rampenbestrijding/integrale veiligheid, RIS-coördinatoren, vergunningverleners en toezichthouders. Zowel ambtenaren als bestuurders en raads- en statenleden zijn welkom op 9 november. Een dag vol inspiratie om kennis en ervaringen met elkaar te delen.

Waar

  • Van der Valk Hotel in Vught
  • van 9.30 uur tot 16.00 uur

Aanmelden

De aanmeldtermijn is gesloten.

Vragen of meer informatie

Neem contact op met de organisatie van de Studiedag via:


Bestanden

Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.