3 jaar Brabant Leert: 8.000 werkzoekenden geholpen, provincie wil 20.000 mensen per jaar helpen

12 april 2023EconomieBevat visueel element: Foto

Het platform Brabant Leert, opgericht aan het begin van de coronacrisis, heeft zijn nut bewezen. Na 3 jaar zijn 7.876 Brabanders geholpen met loopbaanadvies of een opleiding. Brabant Leert biedt werkende Brabanders de mogelijkheid om gratis of tegen lager tarief opleidingen, cursussen en loopbaantrajecten te volgen.

In het begin van de coronacrisis kwamen veel mensen onverwachts thuis te zitten. Het platform Brabant Leert werd snel gelanceerd om Brabanders te helpen met bij- en omscholing, met succes. Inmiddels zijn de problemen op de arbeidsmarkt veranderd. De vraag naar goed opgeleide mensen is hoog. Brabant Leert is er om die opleidingen te bieden, zodat iedereen de juiste vaardigheden kan ontwikkelen om een goede baan te vinden. De afgelopen drie jaar hebben bijna 8.000 Brabanders een cursus, opleiding of loopbaanadvies gevolgd, met Zorg, IT en Techniek als populairste richtingen. De opleidingen volg je onder andere bij de Brabantse ROC’s, hogescholen en private aanbieders. Binnenkort kunnen er ook opleidingen van de Brabantse universiteiten via Brabant Leert gevolgd worden.

20.000 Brabanders per jaar om- en bijscholen

De vraag naar personeel blijft echter groot. Om dat probleem op te lossen willen de partners van Brabant Leert jaarlijks 20.000 Brabanders omscholen of bijscholen. Om dat mogelijk te maken geeft de provincie een startsubsidie van €3 miljoen. Deze bijdrage maakt het mogelijk om extra financiering van het Rijk en de Europese Unie vrij te spelen, waardoor het bereik van Brabant Leert nog groter kan worden. Zo worden er extra cursussen en opleidingen ontwikkeld, maar wordt er ook gewerkt aan een skills paspoort. Hierin staan je vaardigheden en talenten geregistreerd, in plaats van de huidige focus op diploma’s.

Provinciebestuurder Martijn van Gruijthuijsen: “Brabant Leert heeft de afgelopen jaren veel Brabanders aan nieuwe vaardigheden kunnen helpen. De Brabantse economie blijft echter op volle kracht draaien, de uitdaging voor bedrijven om de juiste mensen te vinden is hierdoor nog steeds erg groot. Met Brabant Leert helpen we mensen door nieuwe vaardigheden te leren een goede baan te vinden, helpen we bedrijven de juiste mensen vinden, en houden we onze economie sterk en toekomstbestendig. We kijken ernaar uit om nog meer mensen te helpen.”

Brabant Leert is een initiatief van de provincie Noord-Brabant, Leren en Werken, VNO-NCW Brabant Zeeland, FNV, CNV, Edubookers, Noordoost Brabant Werkt, Midpoint Brabant, Brainport Eindhoven, West Brabant werkt aan morgen, Regio Helmond/de Peel, Skillstown, de Brabantse ROC’s, Fontys, Avans, HAS, BUas, Tilburg University en TU/e.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.

Direct naar