3000ste laadpaal in Brabant en Limburg

17 mei 2023EnergieBevat visueel element: Foto

Op 11 mei werd de 3000ste laadpaal voor elektrische auto’s in Noord-Brabant en Limburg geplaatst.

Daarmee komen de provincies steeds dichter bij hun doel van het totaal aan 4000 nieuwe laadpalen in 2024. De afgelopen weken werden onder andere in Valkenswaard, Eindhoven en Maastricht laadpalen geïnstalleerd.

Gezamenlijke inkoop in regio Zuid

Begin 2020 gunden Noord-Brabant en Limburg (regio Zuid) opnieuw een aanbesteding voor de uitrol van hun laadnetwerk aan Vattenfall InCharge. Daarbij zetten de provincies in op een belangrijke innovatie: het proactief plaatsen van laadpalen op basis van de verwachte laadbehoefte.

Al vóórdat er een vraag is, een laadpaal plaatsen

Proactief plaatsen is steeds belangrijker omdat het aantal elektrisch rijders exponentieel toeneemt. Tegelijkertijd heeft Nederland te maken met een tekort aan installateurs en schaarste op het elektriciteitsnet. Om hier zo efficiënt mogelijk mee om te gaan, moet van te voren ingeschat worden waar de laadpalen moeten komen. Daarom ontwikkelde energieleverancier Vattenfall een slim datamodel. Met dit model kunnen ze de laadbehoefte per gemeente voorspellen.

Slim datamodel

Aan de hand van bijvoorbeeld de verkoopcijfers van elektrische auto’s en veranderingen in het aantal inwoners, voorspelt het datamodel waar laadpalen moeten komen. In overleg met de provincies, betrokken gemeenten en de netbeheerder wordt er vervolgens een behoefte voorspellend plan voor het efficiënt en snel plaatsen van laadpalen. In de afgelopen 2,5 jaar zijn er van de 3.000 geplaatste publieke laadpunten zo’n 1.700 proactief geplaatst.

Laadpalen op aanvraag

Naast het proactief plaatsen van laadpalen worden er in Noord-Brabant en Limburg ook laadpalen op aanvraag gerealiseerd. Dat werkt zo: een bewoner koopt of leaset een elektrische auto en heeft geen eigen parkeerplaats. Deze persoon kan dan een laadpaal in de buurt aanvragen als daar nog geen laadpaal staat of als deze drukbezet is.

Grootschalige aanpak

De meeste nieuwe laadpunten in Noord-Brabant en Limburg staan in Maastricht. Met deze grootschalige, proactieve aanpak zorgen provincies Noord-Brabant en Limburg er samen met Vattenfall InCharge, gemeenten, Enexis, installateurs en andere partners voor dat laadpalen zo snel en slim mogelijk worden geplaatst. De plaatsing van deze laadpalen draagt bij aan de klimaatdoelen waarbij in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.