8 miljoen voor mooier landschap in Noord-Brabant

16 januari 2024Natuur en landschapBevat visueel element: Foto

Gemeenten, waterschappen en de provincie Noord-Brabant slaan opnieuw handen ineen voor landschap. Particuliere grondeigenaren en agrariërs kunnen in 2024 en 2025 weer gebruikmaken van de Stimuleringsregeling Landschap (StiLa). Brabantse gemeenten, waterschappen en de provincie Noord-Brabant stellen nieuw budget beschikbaar voor het verbeteren en in ere houden van het Brabantse landschap. Daarmee is er €8 miljoen beschikbaar voor de aanleg en het beheer van landschapselementen in Noord-Brabant.

Klaar voor de toekomst

Noord-Brabant is de enige provincie met een dergelijke subsidieregeling. Hiermee willen de deelnemende partijen zorgdragen voor een toekomstig Brabant mét de kenmerkende knotwilgen, heggen en hagen, natuurlijke waterlopen en kruidenranden. Sinds de start van de regeling in 2020 kunnen particuliere grondeigenaren en agrariërs met gronden in het landelijk gebied buiten het Natuurnetwerk Brabant, plannen indienen om delen van hun perceel in te richten met landschapselementen.
Gedeputeerde Hagar Roijackers (Natuur, Milieu en Brabants Programma Landelijk Gebied): ‘Met deze regeling willen we een verbetering stimuleren voor mensen en dieren. Wanneer je door ons mooie Brabantse landschap fietst of wandelt, willen we je laten genieten van al die mooie landschapselementen die Brabant Brabant maken.’
52 Brabantse gemeenten, vier waterschappen en de provincie Noord-Brabant zien de noodzaak voor meer landschapselementen, onder andere door de landelijke opgave van meer groenblauwe dooradering. In 2030 moet minimaal 5% van het landelijk gebied ingericht zijn met groene elementen zoals bomenrijen en hagen, en blauwe elementen zoals waterlopen en natuurvriendelijke oevers. De ambitie is om dit tot 10% in 2050 te brengen.

Regeling verlengd tot eind december 2025

De deelnemende partijen zagen de afgelopen jaren de positieve impact van de Stimuleringsregeling Landschap op die landelijke ambitie, en besloten de regeling te verlengen. Op 19 december 2023 werd duidelijk dat er €7.945.500 beschikbaar is voor de ontwikkeling van het landschap in Brabant. Het budget is ingelegd door gemeenten en waterschappen, waarbij de provincie iedere ingelegde euro verdubbelt.

Planten met een plan

Gemeenten en waterschappen kunnen doelen stellen in hun regio, welke zijn vertaald in tien verschillende landschapsthema’s. Voorbeelden van thema’s zijn landschapsontwikkeling, boerenlandvogels en bijen, cultuurhistorie of klimaatadaptie. Allemaal relevante thema’s om veranderingen nu en in de toekomst het hoofd te bieden. Denk alleen al aan de wateroverlast van de afgelopen weken.
Het landschap speelt een grote rol in het oplossen en voorkomen van problemen, denk aan wateroverlast. Zo kunnen natuurvriendelijke oevers en waterlopen met de regeling worden aangelegd en zijn er allerlei planten en bomen die diep wortelen en daarmee zorgen voor een bodem die water beter afvoert.

Hulp van een veldcoördinator

Het is de bedoeling dat landschapselementen toegevoegd worden die passen bij het gebied. Dit vraagt om kennis van het landschap. Voor elke regio is er een veldcoördinator aan het werk. De 7 veldcoördinatoren kennen de regio en helpen particuliere grondeigenaren en agrariërs bij de subsidieaanvraag en het maken van een plan. Deelnemers komen via Groenloket Brabant in contact met de veldcoördinator in hun regio.

Ecologische verbindingszones

De Stimuleringsregeling Landschap is de afgelopen jaren in enkele gevallen ingezet voor de inrichting van ecologische verbindingszones. Zo worden natuurgebieden met elkaar verbonden. Dit zorgt er met name voor dat (kwetsbare) soorten zich kunnen verplaatsen. Ook draagt dit bij aan de recreatieve functie van het landschap. Doel van de regeling is een verbetering van het landschap voor mens en dier. Wie door het Brabantse landschap fietst of wandelt, kan genieten van het al het moois dat het te bieden heeft.

Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.