Aanpak De Gender, Veldhoven

28 november 2023Water en bodemBevat visueel element: Foto

Zware regenval zorgt met enige regelmaat dat de Gender buiten de overs treedt. Dit levert flinke overlast in Veldhoven op.

Maatregelen

In een poging iets aan de overlast te doen hebben de provincie, het Waterschap De Dommel, ASML en de gemeenten Veldhoven en Eindhoven de krachten gebundeld. Met de ondertekening van een overeenkomst in het gemeentehuis aan het Meiveld, afgelopen vrijdag, geven ze de aanzet voor een reeks maatregelen die ervoor zorgen dat hevige regenval in de toekomst beter wordt opgevangen. Het high-techbedrijf is bij de afspraken betrokken, omdat de problemen zich niet beperken tot de dorpskern. Bedrijventerrein De Run kampt met dezelfde problemen.

Als oorzaak van de overlast wordt de klimaatverandering aangewezen. Watergedeputeerde Saskia Boelema van de provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat de vijf partners samen de gevolgen aanpakken. “Onze samenwerking is een goede manier om zowel bewoners van Veldhoven-Dorp als bedrijven op de Run met een klimaatrobuust watersysteem te helpen de voeten droog te houden.”

De maatregelen van SOK de Gender, zoals de samenwerking is gedoopt, bestaan onder meer uit het aanleggen van een nieuwe waterkoker van de Gender naar het beekdal van de Run, onder de Kempenbaan en het bedrijventerrein, de plaatsing van duikers en stuwen en de herinrichting van het beekdal de Run. Hierdoor wordt ook de overlast in Veldhoven-Dorp opgelost. De 4 overheden en het bedrijf leggen in het totaal €14 miljoen euro op tafel voor de werkzaamheden die eind 2025 gereed moeten zijn. De provincie draagt pakweg €1,3 miljoen bij.

In de Dorpstraat

Riek Verberne uit de Dorpstraat is in elk geval blij met de plannen voor de Gender. De Veldhovense woont al sinds 1970 in hetzelfde huis aan de Dorpstraat. Het riviertje doorsnijdt haar perceel: aan de ene kant ligt de woning, aan de andere kant een garage en een aantal voormalige duivenhokken.

“Het is regelmatig raak, dan kan de Gender het grote aanbod van water niet snel genoeg afvoeren”, verzucht ze. “De ene keer overstroomt de beek enkele malen in korte tijd, de andere keer is het een jaar ‘rustig’. Echter, de vraag is - tot nog toe - niet of, maar wanneer het water weer omhoog komt. Ik kan me herinneren dat de buren vroeger in het seizoen, als de weersvoorspelling hevige regen voorspelde, zich snel naar buiten haasten om aardbeien te plukken. Dat is in de toekomst gelukkig niet meer nodig.”


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.