Aansluiting Brainportregio op NAVO innovatienetwerk DIANA kans voor Brabantse bedrijven

4 maart 2024EconomieBevat visueel element: Foto

De aansluiting bij het Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA) is vandaag bekendgemaakt. Dat gebeurde op het 1-jarig jubileum van de samenwerking tussen de ministeries van Defensie en Economische Zaken, de BOM, Brainport Development en de provincie Noord-Brabant.
Technologie uit de Brainportregio wordt ingezet om de bevolking van de NAVO-landen te beschermen. De toetreding is op voorspraak van Defensie.

De aansluiting bij DIANA biedt innovatieve bedrijven veel voordelen. Start-ups worden uitgedaagd om deel te namen aan ‘challenges’. Ze worden gemotiveerd om in korte tijd een technologische doorbraak te forceren in bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie en biotechnologie. Voor deze projecten zijn subsidies beschikbaar uit fonds van € 1 miljard. Dit fonds is opgericht door een groep NAVO-bondgenoten op de Top van Madrid in 2022.

High tech testcentra

Verder biedt het innovatienetwerk de Brainportregio veel nieuwe mogelijkheden voor innovatief onderzoek. In totaal kent DIANA nu 23 deelnemers (accelators) en bijna 180 testcentra, verspreid over de hele wereld. In deze testcentra van geselecteerde bedrijven krijgen participanten de mogelijkheid om hightech experimenten uit te voeren. Nederland heeft 2 DIANA testcentra,. Dit zijn de Safety & Security Campus/Robotics & AI Systems (RAS) Eenheid in Oirschot en het Fieldlab SmartBase in Ede.

Stimulans voor innovatie en concurrentiepositie

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen (Economie, Talentontwikkeling en Financiën) is blij met de toetreding van de Brainportregio. "Brabant is de grootste defensieprovincie van Nederland, maar zoals alles willen we ook dat slim aanpakken. We zetten slimme innovaties uit onze regio in om Nederland veiliger te maken. Ik ben trots op de erkenning door de NAVO met de DIANA-accelerator, daarmee krijgen startups en bedrijven toegang tot NAVO-fondsen en begeleiding om hun innovaties te versnellen. Goed voor Brabant, goed voor onze economie, en goed voor onze veiligheid!"


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.