Adviescommissie subsidieregeling voor amateurkunsten ingesteld

15 mei 2024Cultuur, erfgoed, sport en vrijetijdBevat visueel element: Foto

Gedeputeerde staten (GS) stellen de onafhankelijke adviescommissie amateurkunsten in. De commissie gaat de aanvragen van Brabantse amateurkunstinstellingen beoordelen voor de subsidieregeling amateurkunsten 2025 - 2028, die van 10 april tot en met 30 mei 2024 is opengesteld.

De adviescommissie is samengesteld uit adviseurs met elk een professionele deskundigheid en ervaring passend bij de disciplines waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. De leden zijn geselecteerd en benaderd vanuit het provinciale netwerk in nauw overleg met de coördinerend voorzitter van de commissie. Belangrijke voorwaarde hierbij is hun onafhankelijkheid. De adviescommissie beoordeelt de aanvragen en adviseert Gedeputeerde Staten zorgvuldig op basis van de in de regeling vastgestelde criteria: de artistiek-inhoudelijke kwaliteit, de bijdrage aan het Brabantse cultuursysteem, de zakelijke professionaliteit van de aanvrager en de mate waarin activiteiten het publieksbereik vergroten. De commissie levert met haar advies een belangrijke bijdrage aan een sterk en divers cultureel aanbod voor alle Brabanders.

Samenstelling per discipline

De adviescommissie bestaat uit de volgende personen: Liane van der Linden (voorzitter), Isabelle Schol, Maaike Mul en Joyce Hamers (beeldende en visuele kunst), Arend Nijhuis, Joop Boerstoel en Josje de Regt (muziek), Rosa Brinks, Jimat Pelupessy, Evelien Nelemans (dans), Patrick van Berkel, Max de Beijer en Bart van Velzen (urban), Florain Verheijen, Jimat Pelupessy en Ayden Carlo (theater), Renske van Dillen, Mijke Pol en Bijke Aarts (literatuur). Meer informatie over de commissieleden is te vinden in hun profielschetsen (pdf, 122 kB).

Levendig Brabant voor iedereen

De provincie hecht veel waarde aan een goed en divers cultureel aanbod voor alle Brabanders. Een levendig Brabant voor iedereen is dan ook de ambitie die centraal staat in het beleidskader Levendig Brabant 2030. Om die reden verleent de provincie onder andere vierjarige subsidies aan amateurkunstinstellingen die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van de amateurkunst en het vergroten van het publieksbereik.


Bestanden

Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.