Afscheid Provinciale Staten 2019-2023 en Koninklijke onderscheidingen

28 maart 2023BestuurBevat visueel element: Foto

Tijdens de laatste vergadering van Provinciale Staten 2019-2023 heeft de commissaris van de Koning, Ina Adema, vier vertrekkende Statenleden koninklijk onderscheiden. Tycho Holleman, Walter Manders, Anne van Diemen en Nurettin Altundal mogen zich vanaf vandaag ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’ noemen.

Zij ontvingen de onderscheiding op grond van hun verdiensten voor het openbaar bestuur:

  • Tycho Holleman was 12 jaar raadslid in Hilvarenbeek en sinds maart 2022 lid van Provinciale Staten
  • Walter Manders was gemeenteraadslid in Gemert-Bakel (2 jaar) en Boekel (8 jaar), en sinds juni 2018 Statenlid
  • Anne van Diemen was raadslid in Cuijk (8 jaar) en Statenlid sinds juni 2018
  • Nurettin Altundal was 6 jaar raadslid in Oss en lid van Provinciale Staten sinds 2011

Op deze laatste zitting van de Staten 2019-2023 werd afscheid genomen van 36 Statenleden. Bovendien werd de verkiezingsuitslag formeel vastgesteld en besloten tot de toelating van de nieuw benoemde Statenleden. De bestuursperiode 2019 – 2023 werd tijdens deze vergadering formeel afgesloten.

Afscheid gedeputeerden

Ook werd deze laatste vergadering afscheid genomen van de gedeputeerden Suzanne Otters-Bruijnen, die op 11 april vertrekt als gedeputeerde om burgemeester te worden in Son en Breugel; en Anne-Marie Spierings, die op 1 mei stopt. Zij vertrekt naar Deltalinqs in Rotterdam, om daar 1 juni programmadirecteur te worden.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.