Arbeidsmigranten in Brabant krijgen advies en ondersteuning voor praktische zaken

9 november 2023EconomieBevat visueel element: Foto

Tijdens een feestelijke aftrap hebben het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de provincie Noord-Brabant en de 5 Brabantse arbeidsmarktregio’s vandaag de start van het Brabantse Migratie Informatie Punt gevierd. Bij deze fysieke en mobiele informatiepunten kunnen arbeidsmigranten terecht met praktische vragen over zaken zoals loon, werk, huisvesting en zorg.

Er wonen naar schatting zo’n 120.000 arbeidsmigranten in Noord-Brabant. Een arbeidsmigrant heeft meer nodig dan een plek om te werken en een plek om te slapen. Het is belangrijk dat werknemers uit het buitenland meer weten over hoe onze maatschappij in elkaar steekt en niet in alles afhankelijk zijn van hun baas. Het Brabantse Migratie Informatie Punt biedt laagdrempelige ondersteuning en advies voor arbeidsmigranten, met als doel hun werkomstandigheden en levenskwaliteit te verbeteren. Vandaag werd de realisatie gevierd met onder andere minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was aanwezig bij de feestelijke aftrap: “Ik vind het Nederland onwaardig onder welke omstandigheden veel arbeidsmigranten moeten leven en werken. Zij verdienen net als iedereen een eerlijk loon en fatsoenlijk onderkomen. Bij het Brabants Migratie Informatie Punt kunnen arbeidsmigranten laagdrempelig terecht om te horen waar ze recht op hebben en om problemen aan te pakken. Heel goed dat Noord-Brabant met dit idee naar ons toe is gekomen en dat we gezamenlijk deze punten hebben kunnen inrichten. Zo zetten we ons samen in voor een betere positie van arbeidsmigranten.”

Informatiepunten 1 januari 2024 open

Er komen meerdere fysieke locaties van het Brabants Migratie Informatie Punt in alle arbeidsmarktregio’s in Brabant (West-Brabant, Noordoost-Brabant, Midden-Brabant, Zuidoost-Brabant en Helmond- De Peel). Naast de fysieke punten komen er ook mobiele teams die arbeidsmigranten opzoeken waar ze wonen en werken. De informatiepunten zijn een samenwerking van het Rijk, de provincie Noord-Brabant, de vijf Brabantse arbeidsmarktregio’s en een aantal grote werkgevers, vakbonden en brancheorganisaties. De informatiepunten gaan op 1 januari 2024 open en zijn een proeftuin voor een eventuele verdere uitrol door heel Nederland. Voor grenswerkers en kenniswerkers (‘expats’) bestaan al vergelijkbare informatiepunten.

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen (Economie, Talentontwikkeling en Financiën): “Arbeidsmigranten zijn hard nodig in Brabant om onze innovatieve economie draaiende te houden. Maar deze groep moet ook zijn weg kunnen vinden in onze maatschappij en moet een fijne plek hebben om te wonen. Brabant loopt al jaren voorop in de aanpak tegen misstanden en pakt ook hier weer haar verantwoordelijkheid. Met deze informatiepunten kunnen arbeidsmigranten laagdrempelig informatie en advies inwinnen en hebben ze een plek om aan de bel te trekken bij misstanden.“

Bijdragen aan het Brabants Migratie Informatie Punt?

Binnen het informatiepunt wordt ook een stichting opgezet waarin de werkgevers(organisaties), werknemersorganisaties en partners samen relevant aanbod, training en scholing voor arbeidsmigranten kunnen verzorgen. Wilt u hieraan bijdragen? Neem dan contact op via arbeidsmigratie@brabant.nl of kijk op www.brabant.nl/arbeidsmigratie.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.