Gé Backus Kwartiermaker Innovatie Veehouderij Noord-Brabant

2 augustus 2023Landbouw en voedselBevat visueel element: Foto

De provincie heeft Gé Backus benoemd als onafhankelijke Kwartiermaker Innovatie Veehouderij voor Noord-Brabant. Backus gaat onder meer onderzoeken hoe een versnelling kan worden gebracht in de ontwikkeling en implementatie van meer voer- en managementmaatregelen in de veehouderij, ten behoeve van stikstofreductie.

Ook neemt hij het proces van vergunningverlening, onder andere door de methode van een passende beoordeling, onder de loep.

De kwartiermaker is benoemd na een aangenomen motie in Provinciale Staten in maart van dit jaar. Backus start op korte termijn en rapporteert de komende periode frequent over zijn bevindingen. Zijn opdracht is belangrijk: de urgentie om tot doorbraken te komen is hoog om in Brabant zo snel mogelijk houdbare vergunningen te kunnen verlenen.

Innovatie belangrijk

Brabants gedeputeerde Landbouw en Voedsel Elies Lemkes-Straver is verheugd met de benoeming van Gé Backus: “Innovatie in de verduurzaming van de landbouw is en blijft een belangrijke pijler. Al jaren investeren we hierin, onder andere met onze Taskforce Toekomstbestendige Stallen. Hiermee lopen we voorop in innovatie die tot verduurzaming in de veehouderij leidt. Er is echter meer nodig. Samen met de kwartiermaker nemen we initiatief om verdere doorbraken te bewerkstelligen die leiden tot geborgde innovatieve toepassingen. Daarin blijven we natuurlijk inzetten op samenwerking met andere partijen die een belangrijke rol spelen, zoals het Rijk en zes zandprovincies. We kijken uit naar de bevindingen van de kwartiermaker.”

Gé Backus: “Innovatie is en blijft belangrijk in de verduurzaming van de landbouw. Innovatieve systemen en maatregelen hebben de potentie om een forse reductie van emissies te realiseren. Het proces rondom vergunningen is echter gestokt. Het is van belang dit zo snel en adequaat als mogelijk aan te pakken. Ik zie er dan ook naar uit om aan de slag te gaan.”

Over Gé Backus

Backus is directeur van Connecting Agri & Food en lid van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Hij bouwde de afgelopen jaren in verschillende functies diepgaande kennis op over de productie, verwerking, afzet en consumptie van voedsel. Zo was hij onder andere hoofd van het keten- en consumentenonderzoek van Wageningen Economic Research. Internationale werkervaring deed Backus op in projecten voor de Europese Commissie, de Wereldbank en de FAO.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.