Meer banen en meer duurzame energie op Brabantse bedrijventerreinen

5 oktober 2023Ruimtelijke ontwikkelingBevat visueel element: Foto

In Brabant is afgelopen jaar 121 hectare aan nieuwe kavels voor bedrijven uitgegeven. Tegelijkertijd is de werkgelegenheid op bedrijventerreinen na twee jaar stagnatie gestegen met ongeveer 11.000 banen. In april 2023 werd 40 procent meer zonnestroom opgewekt op bedrijfsdaken dan het jaar ervoor.

Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de nieuwste Monitor Bedrijventerreinen van de provincie Noord-Brabant.

Bedrijventerreinen zijn een belangrijke motor voor de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in Noord-Brabant. Ieder jaar monitort de provincie de ontwikkeling van deze bedrijventerreinen. De gegevens uit de monitor worden gebruikt voor het maken van afspraken tussen de provincie en de vier Brabantse regio’s over bestaande en nieuwe werklocaties.

Meer ruimte nodig voor bedrijventerreinen

De monitor laat zien dat er de komende jaren meer ruimte wordt gevraagd voor bedrijventerreinen in Brabant. Dat is nodig om te voorzien in de vraag van de markt, de stijging van werkgelegenheid en de benodigde ruimte om bedrijventerreinen verder te verduurzamen. De gevraagde ruimte is hoger dan het beschikbare aanbod.

Inzetten op meervoudig en duurzaam ruimtegebruik

De ruimte in Brabant staat onder druk. Het nieuwe provinciebestuur zet daarom in op meervoudig en duurzaam ruimtegebruik. Voor bedrijventerreinen betekent meervoudig ruimtegebruik dat één plek wordt gebruikt voor meerdere functies. Denk aan duurzame energie opwekken op bedrijfsdaken. Aan kantoren boven distributieruimtes. Maar ook aan ruimte voor waterberging en groen. De provincie maakt hierover afspraken met de Brabantse regio's en gebruikt hiervoor de regels uit de omgevingsverordening.

Daarnaast stimuleert de provincie de duurzame ontwikkeling voor bestaande en nieuw te realiseren bedrijventerreinen, onder andere met het project Grote Oogst. Dat leidt tot mooie resultaten. Ongeveer 8 procent van het elektriciteitsgebruik wordt inmiddels opgewekt met zonne-energie. En ondanks de toename van het aantal bedrijven in de provincie, neemt het aardgasgebruik op bedrijventerreinen af.

Stijn Smeulders is de nieuwe gedeputeerde voor Werklocaties. Smeulders: “Bedrijventerreinen dragen bij aan de innovatie, concurrentiekracht en werkgelegenheid in Brabant. Ze spelen ook een belangrijke rol voor de Brabantse economie en de transitieopgaven. De uitdaging van de komende jaren is om voldoende bedrijventerreinen te realiseren die passen bij de behoefte van Brabantse ondernemers, onze economie en de beschikbare ruimte. Deze monitor geeft ons waardevolle informatie om samen met regio’s de juiste afwegingen en keuzes te maken.”

Raadpleeg alle actuele cijfers

Provincie Noord-Brabant publiceert de laatste stand van zaken op bedrijventerreinen in een magazine. Het magazine geeft naast de genoemde onderwerpen meer informatie over de Brabantse economie, de gronduitgifte op bedrijventerreinen en veroudering en leegstand.

Lees het magazine: Feiten en cijfers Brabantse bedrijventerreinen


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.