Berend de Vries benoemd tot voorzitter Provinciale Raad voor de Leefomgeving

23 februari 2024EconomieBevat visueel element: Foto

Gedeputeerde Staten hebben Berend de Vries benoemd tot voorzitter van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving en lid van het College van Overleg van BrabantAdvies. De Vries neemt per 20 februari de taken over van Pieter van Geel.

Berend de Vries is sinds 2021 concerndirecteur bij de gemeente Utrecht. Daarvoor heeft hij een carrière doorlopen als wethouder van de gemeente Tilburg met in zijn portefeuille onder andere ruimtelijk beleid, gebiedsontwikkeling, economie en duurzaamheid. Daarvoor was hij onder andere werkzaam op het ministerie van Economische Zaken en onderzoeker aan Tilburg University.

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen: “Ik heb er alle vertrouwen in dat Berend de Vries met zijn strategische blik en zijn kijk op het grotere geheel zijn rol als voorzitter van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving met verve gaat oppakken. Zijn ervaring als wethouder in een van de grote Brabantse steden en zijn huidige functie zorgen ervoor dat hij precies weet wat er speelt in onze leefomgeving en hoe er keuzes gemaakt moeten worden. Met zijn verbindende stijl en zijn landelijk en provinciaal netwerk weet ik zeker dat hij de Provinciale Raad voor de Leefomgeving laat floreren als kritische partner voor de provincie om ons ruimtelijk beleid nog beter te maken.”

Gevraagd en ongevraagd advies

De Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) adviseert het provinciaal bestuur over strategische beleidsvraagstukken over de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. De PRL is een van de 4 adviesraden van BrabantAdvies, het onafhankelijke adviesbureau voor provinciaal beleid op het gebied van sociaal-economie, gezondheid en leefbaarheid en leefomgeving. Met de inzet van de Provinciale Raad Gezondheid, de Sociaal Economische Raad Brabant, de Provinciale Raad voor de Leefomgeving en de Young Professionals Brabant houdt BrabantAdvies Brabantse beslissers scherp en biedt ze verdiepende inzichten en adviezen die gebaseerd zijn op wetenschappelijke kennis, de Brabantse praktijk en beleid.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.