Bert de Koning en Mario Bullens Weidevogelbeschermer(s) van het jaar

9 februari 2024Natuur en landschapBevat visueel element: Foto

In Brabant steken ruim 750 vrijwilligers en 1.700 agrariërs de handen uit de mouwen voor de weide- en akkervogels. Met enthousiasme, passie, plezier en liefde voor vogels. Zo ook Bert de Koning en Mario Bullens. Tijdens de provinciale jaaravond weide- en akkervogelbescherming, georganiseerd door Brabants Landschap, werd het duo verrast met de onderscheiding Weidevogelbeschermer(s) van het jaar.

Weide- en akkervogels komen in Nederland bijna alleen maar voor op agrarische grond. Maar het gaat al jaren niet goed en ze dreigen te verdwijnen. Dankzij hulp van vrijwilligers worden nesten op het land opgespoord en gemarkeerd, zodat agrariërs er omheen kunnen rijden. De twee Weidevogelbeschermers van het jaar beheren een uniek agrarisch gebied: hier is nog een groot aantal wulpen te vinden. Van gemiddeld 125 legsels van de wulp per jaar in Brabant, worden er maar liefst 15 gevonden in dit gebied.

Bijzonder succesvolle samenwerking

Dat succes is met name te danken aan De Koning en Bullens. Vanaf het eerste uur van de weidevogelbescherming, sinds 1996, zijn zij actief in Schijndel, Jekschot, Mariahout en Boerdonk. De Koning, oud-groepscoördinator, onderhoudt vanaf het begin nauwe contacten met agrariërs. Bullens is de nieuwe groepscoördinator van het gebied en is zeer goed in het lokaliseren van de moeilijk te vinden legsels van wulpen.

'Een wulp vind je niet zomaar'

De Koning: "Mario Bullens is een echte wulpenkenner, hij weet waar de wulpen wonen. Een wulp vind je niet zomaar, die moet je zoeken! Als ‘ie ergens zit, wil dat nog niet zeggen dat ‘ie daar ook woont. Mario en ik werken natuurlijk nauw samen, maar dat doen we niet alleen. We zijn met een hele groep en die zijn allemaal aanwezig om die wulpen op te sporen en de nesten te beschermen." Vanaf half februari gaat de groep wekelijks op pad om te observeren, in gesprek te gaan met agrariërs, rond te rijden of maatwerkregelingen af te sluiten. Daarbij kunnen ze bijvoorbeeld met agrariërs een vergoeding afspreken voor het later bewerken of maaien van een perceel. Belangrijk, want de bescherming van weidevogels staat of valt met goede contacten, wederzijds begrip en samenwerking tussen vrijwilligers en agrariërs.

Start weidevogelseizoen

De provinciale jaaravond op woensdag 7 februari 2024 markeerde de start van het weidevogelseizoen. Na een rustperiode in Afrika keren de wulp, grutto, kievit, scholekster en tureluur weer terug naar de Nederlandse akkers en graslanden. Ruim 300 vrijwilligers, agrariërs en andere geïnteresseerden waren aanwezig op de provinciale jaaravond, georganiseerd door Brabants Landschap. Provincie Noord-Brabant stelt geld beschikbaar voor bescherming en beheer van Brabantse akkers en weilanden. Brabants Landschap ondersteunt 33 vrijwilligersgroepen met veldbegeleiding, voorlichting en materialen én helpt vrijwilligers bij het afsluiten van overeenkomsten met agrariërs.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.