Bescherm de natuur tijdens de Europese Natura 2000-dag

19 mei 2023Natuur en landschapBevat visueel element: Video

Zondag 21 mei is het Europese Natura 2000-dag. Deze dag wordt jaarlijks gevierd ter ere van ’s werelds grootste netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa. Om stil te staan bij deze dag en het belang van natuurbescherming te benadrukken, vertelt boswachter Lieke Verhoeven over de kwetsbare natuur in de Deurnsche Peel en welke maatregelen zijn genomen om dit unieke Brabantse natuurgebied te beschermen.

Downloads

De biologische diversiteit in Europa staat al jaren onder druk. Plantensoorten verdwijnen en de natuurlijke leefomgeving van dieren wordt bedreigd. Om de diversiteit van de natuur in stand te houden, heeft de Europese Commissie in een Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) vermeld welke planten en dieren, en hiermee hun natuurlijke leefomgeving, beschermd moeten worden door alle 27 lidstaten van de Europese Unie. In sommige gevallen worden hiervoor speciale beschermingszones aangewezen. Deze beschermingszones worden ‘Natura 2000’ genoemd. Alle Natura 2000-gebieden zorgen uiteindelijk voor een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden.

Hoogveenherstel in de Deurnsche Peel

De Deurnsche Peel is zo’n beschermd Natura 2000-gebied. Het natuurgebied wordt gekenmerkt door haar hoogveenmoeras. Alleen wordt het gebied steeds droger en dreigt dit unieke landschap te verdwijnen. Daarom zijn er maatregelen uitgevoerd om het gebied natter te maken. Dit moet gaan zorgen voor een veerkrachtig ecosysteem en veel biodiversiteit (De verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied.)
Lieke Verhoeven is boswachter in de Deurnsche Peel en ziet nu al positieve effecten van de vernattingsmaatregelen. “Eén van de mooiste resultaten van het hoogveenherstel is het broedsucces van de kraanvogel. We hadden vorig jaar ons eerste kraanvogeljong dat hier is grootgebracht. Dat is heel positief nieuws en een teken dat we goed bezig zijn met hoogveenherstel.”

Brabantse beschermde natuurgebieden

Nederland heeft in totaal 162 Natura 2000-gebieden, waarvan de provincie Noord-Brabant er 21 telt. Voor 15 van deze natuurgebieden is de provincie verantwoordelijk voor het beschermen van de natuur en het realiseren van een gunstige staat van instandhouding voor de in dat gebied aangewezen habitattypen- en soorten. Samen met terrein beherende organisaties (TBO’s) en andere partners werkt de provincie hard aan het behouden en verbeteren van deze unieke Brabantse natuurgebieden.

Lees meer over de Brabantse Natura 2000-gebieden.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.

Direct naar