Besluitenlijst Provinciale Staten 3 november

6 november 2023Provinciale StatenBevat visueel element: Video

Op vrijdag 3 november hebben Provinciale Staten de Begroting 2024 vastgesteld. Daarbij werden 23 moties aangenomen. Voorafgaand aan de vergadering vertelden een aantal statenleden wat zij belangrijk vinden in de nieuwe begroting.
Onder de video vindt u een overzicht van de besluiten die Provinciale Staten hebben genomen.

Downloads

Besproken voorstellen

Benoeming Burgerlid

Mevrouw Nelleke van Wijk is beëdigd als burgerlid voor GroenLinks.

Statenvoorstel 32/23 Begroting 2024, besluit I

Dit voorstel is aangenomen. 
50PLUS (1), BBB (10), CDA (3), ChristenUnie/SGP (1), D66 (4), GroenLinks (4), Lokaal Brabant (2), PvdA (4), SP (4), Volt (1), VVD (9) stemden voor.
Forum voor Democratie (1), Ja21 (1), Partij voor de Dieren (2), PVV (4) stemden tegen.

Bij de begroting werden 23 moties aangenomen:

 • M95a-2023 Communicatie is key (ingediend door BBB en 50PLUS)
  50PLUS (1), BBB (10), ChristenUnie/SGP (1), D66 (4), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Lokaal Brabant (2), PvdA (4), Volt (1), VVD (9) stemden voor.
  CDA (3), Ja21 (1), Partij voor de Dieren (2), PVV (4), SP (4) stemden tegen.
 • M96a-2023 Een nieuwe Brabantse kern (ingediend door VVD, BBB en Lokaal Brabant)
  50PLUS (1), BBB (10), ChristenUnie/SGP (1), Ja21 (1), Lokaal Brabant (2), PvdA (4), SP (4), Volt (1), VVD (9) stemden voor.
  CDA (3), D66 (4), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (2), PVV (4) stemden tegen.
 • M97a-2023 Versneld herstel flora en fauna in Natura 2000 gebieden (ingediend door VVD en BBB)
  50PLUS (1), BBB (10), D66 (4), GroenLinks (4), Lokaal Brabant (2), PvdA (4), SP (4), Volt (1), VVD (9) stemden voor.
  CDA (3), ChristenUnie/SGP (1), Forum voor Democratie (1), Ja21 (1), Partij voor de Dieren (2), PVV (4) stemden tegen.
 • M98-2023 Vaart maken met de fiets (ingediend door GroenLinks, PvdA, D66, SP, VVD, 50PLUS, Partij voor de Dieren, BBB, Volt, ChristenUnie-SGP en CDA). Deze motie werd unaniem aangenomen.
 • M99-2023 Onderzoek sturingsmogelijkheden toekomstig grondgebruik uitgekochte veehouderijen (ingediend door GroenLinks, PvdA, D66 en SP).
  50PLUS (1), CDA (3), D66 (4), GroenLinks (4), Lokaal Brabant (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (4), Volt (1), VVD (9) stemden voor.
  BBB (10), ChristenUnie/SGP (1), Forum voor Democratie (1), Ja21 (1), PVV (4) stemden tegen.
 • M100-2023 Biologische boeren helpen (ingediend door GroenLinks, PvdA, SP, D66, Lokaal Brabant en Volt). 
  VVD (9), GroenLinks (4), D66 (4), PvdA (4), SP (4), CDA (3), PVV (4), Lokaal Brabant (2), Partij voor de Dieren (2), Ja 21 (1), Forum voor Democratie (1), Volt (1), ChristenUnie-SGP (1), 50PLUS (1) stemden voor. De BBB (10) stemde tegen.
 • M101b-2023 Versterk de leefbaarheid in kleine kernen (ingediend door CDA, ChristenUnie-SGP, Lokaal Brabant, Volt en Forum voor Democratie). 
  50PLUS (1), BBB (10), CDA (3), ChristenUnie/SGP (1), D66 (4), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Ja21 (1), Lokaal Brabant (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), PVV (4), SP (4), Volt (1) stemden voor. De VVD (9) stemde tegen.
 • M103a-2023 Onderzoek Brabantse starterslening (ingediend door CDA en Volt).
  50PLUS (1), BBB (10), CDA (3), ChristenUnie/SGP (1), D66 (4), GroenLinks (4), Lokaal Brabant (2), PvdA (4), PVV (4), Volt (1) stemden voor. 
  Forum voor Democratie (1), Ja21 (1), Partij voor de Dieren (2), SP (4), VVD (9) stemden tegen.
 • M104-2023 Van stilstand naar doorstroom (ingediend door JA21, BBB en VVD). 
  BBB (10), CDA (3), Forum voor Democratie (1), Ja21 (1), Lokaal Brabant (2), PVV (4), VVD (9) stemden voor. 
  50PLUS (1), ChristenUnie/SGP (1), D66 (4), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (4), Volt (1) stemden tegen.
 • M105a-2023 Onderzoek naar small modular reactors (SMRs) in Brabant (ingediend door JA21, Volt, PVV en Forum voor Democratie) 
  50PLUS (1), BBB (10), CDA (3), ChristenUnie/SGP (1), Forum voor Democratie (1), Ja21 (1), PVV (4), Volt (1), VVD (9) stemden voor.
  D66 (4), GroenLinks (4), Lokaal Brabant (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (4) stemden tegen.
 • M109-2023 Nieuwe grondbanken ook inzetten voor omschakeling naar natuurinclusieve akkerbouw (ingediend door Partij voor de Dieren)
  50PLUS (1), CDA (3), ChristenUnie/SGP (1), D66 (4), GroenLinks (4), Lokaal Brabant (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), Volt (1), VVD (9) stemden voor.
  BBB (10), Forum voor Democratie (1), Ja21 (1), PVV (4), SP (4) stemden tegen.
 • M110-2023 Natuurnetwerk Brabant in de versnelling (ingediend door Partij voor de Dieren).
  50PLUS (1), ChristenUnie/SGP (1), D66 (4), GroenLinks (4), Lokaal Brabant (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (4), Volt (1), VVD (9) stemden voor.
  BBB (10), CDA (3), Forum voor Democratie (1), Ja21 (1), PVV (4) stemden tegen.
 • M111-2023 SMART plan voor reductie grondstoffenverbruik (ingediend door Partij voor de Dieren).
  CDA (3), ChristenUnie/SGP (1), D66 (4), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), Volt (1), VVD (9) stemden voor. 
  50PLUS (1), BBB (10), Forum voor Democratie (1), Ja21 (1), Lokaal Brabant (2), PVV (4), SP (4) stemden tegen.
 • M113a-2023 Verkeersveiligheid Brabant (ingediend door Volt en ChristenUnie-SGP)
  50PLUS (1), BBB (10), CDA (3), ChristenUnie/SGP (1), D66 (4), GroenLinks (4), Ja21 (1), Lokaal Brabant (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (4), Volt (1), VVD (9) stemden voor.
  Forum voor Democratie (1), PVV (4) stemden tegen.
 • M114-2023 Brabants lobbyregister (ingediend door Volt)
  BBB (10), CDA (3), ChristenUnie/SGP (1), GroenLinks (4), Ja21 (1), Lokaal Brabant (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), PVV (4), Volt (1) stemden voor. 50PLUS (1), D66 (4), Forum voor Democratie (1), SP (4), VVD (9) stemden tegen.
 • M118-2023 Afgeschaalde dienstregeling OV (ingediend door 50PLUS, GroenLinks, PvdA, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP).
  50PLUS (1), BBB (10), CDA (3), ChristenUnie/SGP (1), D66 (4), GroenLinks (4), Lokaal Brabant (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (4), Volt (1), VVD (9) stemden voor.
  Forum voor Democratie (1), Ja21 (1), PVV (4) stemden tegen.
 • M119a-2023 Warmtetoekomst 51.000 gezinnen en 355 bedrijven (ingediend door 50PLUS en BBB)
  50PLUS (1), BBB (10), ChristenUnie/SGP (1), D66 (4), Lokaal Brabant (2), Partij voor de Dieren (2), SP (4), VVD (9) stemden voor. 
  CDA (3), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Ja21 (1), PvdA (4), PVV (4), Volt (1) stemden tegen.
 • M122-2023 Een gezonde financiering voor onze omgevingsdiensten (ingediend door ChristenUnie-SGP).
  50PLUS (1), BBB (10), CDA (3), ChristenUnie/SGP (1), D66 (4), GroenLinks (4), Lokaal Brabant (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (4), Volt (1) stemden voor.
  Forum voor Democratie (1), Ja21 (1), PVV (4), VVD (9) stemden tegen.
 • M123-2023 Aanpak latente ruimte grondwateronttrekkingen (ingediend door ChristenUnie-SGP). 50PLUS (1), BBB (10), ChristenUnie/SGP (1), D66 (4), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (4), Volt (1), VVD (9) stemden voor. 
  CDA (3), Forum voor Democratie (1), Ja21 (1), Lokaal Brabant (2), PVV (4) stemden tegen.
 • M125-2023 Uitbereiding subsidieregeling ten behoeve van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) (ingediend door ChristenUnie-SGP).
  BBB (10), CDA (3), ChristenUnie/SGP (1), D66 (4), Lokaal Brabant (2), Partij voor de Dieren (2), PVV (4), SP (4), Volt (1) stemden voor.
  50PLUS (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Ja21 (1), PvdA (4), VVD (9) stemden tegen.
 • M127a-2023 Stop schandalige huisvestingsnormen arbeidsmigranten (ingediend door PVV Noord-Brabant, Forum voor Democratie en SP)
  50PLUS (1), BBB (10), CDA (3), ChristenUnie/SGP (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Ja21 (1), Lokaal Brabant (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), PVV (4), SP (4), Volt (1) stemden voor. 
  D66 (4), VVD (9) stemden tegen.
 • M135-2023 Burgerinitiatief onder de aandacht (ingediend door PVV)
  50PLUS (1), BBB (10), CDA (3), ChristenUnie/SGP (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4),
  Ja21 (1), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), PVV (4), SP (4), Volt (1), VVD (9) stemden voor.
  D66 (4), Lokaal Brabant (2) stemden tegen.
 • M140-2023 Een effectiever plan van aanpak invasieve exoten voor Brabant (ingediend door PVV)
  50PLUS (1), BBB (10), CDA (3), D66 (4), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Ja21 (1), Lokaal Brabant (2), PvdA (4), PVV (4), SP (4), Volt (1), VVD (9) stemden voor.
  ChristenUnie/SGP (1), Partij voor de Dieren (2) stemden tegen.

Statenvoorstel 32/23 Begroting 2024; Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2024, besluit II

Dit voorstel is aangenomen. 
50PLUS (1), BBB (10), CDA (3), ChristenUnie/SGP (1), D66 (4), GroenLinks (4), Lokaal Brabant (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (4), Volt (1), VVD (9) stemden voor.
Forum voor Democratie (1), Ja21 (1), PVV (4) stemden tegen.

Statenvoorstel 32/23 Begroting 2024; Tweede wijziging Legesverordening Noord-Brabant 2022, besluit III

Dit voorstel is aangenomen.
50PLUS (1), BBB (10), CDA (3), ChristenUnie/SGP (1), D66 (4), GroenLinks (4), Lokaal Brabant (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (4), Volt (1), VVD (9) stemden voor.
Forum voor Democratie (1), Ja21 (1), PVV (4) stemden tegen.

Bekijk hier de agenda, bijbehorende stukken, de inhoud van de moties, de video-opname van de Statenvergadering en de uitslag van de stemmingen.Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.