Bestuursakkoord Brabant 2023-2027: ‘Samen maken we Brabant!’

1 september 2023BestuurBevat visueel element: Video

Vandaag presenteren zes Brabantse politieke partijen hun bestuursakkoord voor de komende periode. VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66 en Lokaal Brabant maakten afgelopen vrijdag bekend een akkoord te hebben om samen de coalitie te gaan vormen in de provincie Noord-Brabant. Naast het bestuursakkoord presenteren de partijen vandaag hun kandidaat-gedeputeerden.

Downloads

Onder de titel 'Samen maken we Brabant' hebben de partijen hun plannen voor de komende vier jaar verwoord. Ze hebben dat gedaan vanuit vier samenhangende vooruitzichten:

 • zicht op een welvarend, gezond en gelukkig Brabant;
 • zicht op een verbonden Brabant;
 • zicht op een duurzaam veranderend Brabant en
 • zicht op een gezonde natuur- en waterrijke leefomgeving.

Portefeuilleverdeling en kandidaat-gedeputeerden

Op 31 augustus zijn de kandidaat-bestuurders en de portefeuilleverdeling al bekendgemaakt. Die luidt als volgt:

 • Martijn van Gruijthuijsen (VVD), Economie, Talentontwikkeling & Financiën
 • Hagar Roijackers (GroenLinks), Natuur, Milieu & Brabants Programma Landelijk Gebied
 • Stijn Smeulders (PvdA), Verstedelijking & Mobiliteit
 • Jos van der Horst (SP), Energie & Cultuur
 • Saskia Boelema (D66), Water en Bodem, Gezondheid & Brede Welvaart
 • Marc Oudenhoven (Lokaal Brabant), Agrarische ontwikkeling & Bestuurlijke samenwerking
 • Wilma Dirken (VVD), Ruimte, Wonen, Stikstof en Veiligheid

Bekijk de live-presentatie van het bestuursakkoord terug.


Bestanden

Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.