Bestuursovereenkomst realisatie Meanderende Maas Ravenstein-Lith ondertekend

10 juli 2024Water en bodemBevat visueel element: Foto

Met de ondertekening van de bestuursovereenkomst is gisteren de uitvoering van het project Meanderende Maas langs de Maas tussen Ravenstein en Lith een stap dichterbij gekomen. Eind dit jaar gaat de eerste schop de grond in om de dijk te versterken en de Maas aan zowel de Brabantse als Gelderse zijde meer ruimte te geven. Tegelijkertijd wordt het gebied mooier en economisch sterker gemaakt door natuurontwikkeling, uitbreiding van recreatieve en toeristische routes en een betere toegang tot de haven van Oss.

Meanderende Maas is een gezamenlijk project van 10 organisaties en aannemer Boskalis Nederland die met bewoners, ondernemers en belanghebbenden aan de toekomst van het karakteristieke gebied rond de Maas werken, met oog voor de bestaande kwaliteiten.

Tegelijk met de bestuursovereenkomst is ook de realisatieovereenkomst met aannemer Boskalis Nederland getekend. Daarin zijn afspraken vastgelegd over de uitvoering van de werkzaamheden, hoe dit gaat gebeuren en voor welk bedrag. Uiteindelijk moeten de werkzaamheden in 2030 zijn afgerond. Dan zijn de dijken over een lengte van 26 kilometer versterkt tussen Ravenstein en Lith. De dijk aan de Gelderse kant is al veilig.

Gedeputeerde Saskia Boelema (Water en Bodem, Gezondheid en Brede Welvaart): “Een mooie mijlpaal, Meanderende Maas gaat nu écht van start! De eerste schop gaat eind 2024 de grond in. Dit project is één van de omvangrijkste hoogwaterveiligheidsprojecten in onze provincie. Met de versterking van de dijk tussen Ravenstein en Lith voldoen we niet alleen aan de wettelijke hoogwaterveiligheidsnormen, maar worden 270.000 bewoners en bedrijven achter de Brabantse Dijk en wijde omgeving, inclusief Oss en ’s-Hertogenbosch, beschermd. Tegelijkertijd investeren we ook in de versterking van het gebied door een impuls voor de natuur, cultuurhistorie en verkeersveiligheid van de N625 Lithoijen. Het project wordt landelijk als een inspirerend voorbeeld voor integrale aanpak en samenwerking gezien.”

In de afgelopen jaren -in de planuitwerkingsfase- heeft de provincie Noord-Brabant zowel een financiële bijdrage geleverd als een actieve rol gespeeld in het proces. Dit gebeurde onder andere in de ruimtelijke planvorming en de coördinatie van de benodigde besluiten en vergunningen.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.