Biobased bouwstenen voor de bouwsector

11 juli 2024EconomieBevat visueel element: Foto

Het is een enorme uitdaging voor de bouwsector: in 2030 de helft minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. Om dit doel te behalen, is onder meer de zogeheten grondstoffentransitie erg belangrijk: de overstap van fossiele grondstoffen naar een duurzaam alternatief, oftewel biobased bouwen.

Het Better Biobased Building Blocks-project gaat de komende 3 jaar aan de slag om met lokale plantaardige reststromen groene bouwstenen te maken. Denk hierbij aan gras, suikerbietenpulp of houtsnippers, waarvan je lijm, verf of isolatieschuim kunt maken. Het project combineert het ondernemerschap en de expertise van kleine en middelgrote bedrijven met de technologieën en kennis van TNO en opleidingsinstituten zoals Avans Hogeschool.

Bij het project, dat onder leiding staat van TNO, zijn 11 partners uit West-Brabant aangesloten. Zij delen kennis om scholieren, studenten, bedrijven en bestuurders voor te bereiden op de grondstoffentransitie.

Biobased aromaten

Zo’n 40% van alle bouwgerelateerde producten, zoals verf, textiel en schuimen, bevat aromaten. Aromaten zijn moleculen die noodzakelijke eigenschappen toevoegen aan producten zoals kunststoffen, harsen en coatings. Verreweg de meeste van deze aromaten worden nu nog gemaakt uit fossiele grondstoffen. De partners van het Better Biobased Building Blocks-project willen laten zien dat fossiele aromaten met succes kunnen worden vervangen door biobased alternatieven in ten minste 6 toepassingen voor de bouwsector, zoals composieten, coatings, acryl- en epoxyharsen. En dat deze groene alternatieven naast duurzaam ook commercieel aantrekkelijk zijn.

Green Chemistry Campus

De Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom is het middelpunt van het project. Hier vind je het Shared Research Center Biorizon, een initiatief van TNO en VITO, waar wordt gewerkt aan de technologische ontwikkeling van bio-aromaten.
Om alle betrokkenen mee te nemen en zo de grondstoffentransitie een boost te geven, organiseert de Campus een groot aantal bijeenkomsten en workshops voor verschillende doelgroepen. Bijvoorbeeld voor scholieren en studenten die meer willen weten over een carrière in de biobased chemie, of mkb’ers die benieuwd zijn naar mogelijke kansen voor hun bedrijf.

West-Brabant als trekker

Het Better Biobased Building Blocks-project wil van West-Brabant een hotspot maken op het gebied van biobased bouwstenen voor de bouwindustrie. Volgens TNO heeft West-Brabant hier in potentie alles voor in huis: restproducten uit de landbouw die als grondstof kunnen dienen, een goed vertegenwoordigde chemische sector en sterke logistieke verbindingen. De projectpartners willen duurzaam economisch perspectief bieden aan de regio door het ontwikkelen van een nieuw verdienmodel voor de landbouwsector en het creëren van extra banen in de chemische industrie.

Het Better Biobased Building Blocks-project wordt medegefinancierd door de Europese Unie in het kader van het Just Transition Fund (JTF), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de provincie Noord-Brabant.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.