Bodemsanering Brabantse Wal in Halsteren gestart

6 december 2023MilieuBevat visueel element: Foto

De provincie Noord-Brabant is gestart met het saneren van de grootste drugslozingsput van Nederland. In maart 2021 werd deze drugslozingsput gevonden in het Natura2000-gebied De Brabantse Wal in Halsteren.

Dumping van drugsproductieafval

Het komt steeds vaker voor dat drugsproductieafval rechtstreeks wordt geloosd in de natuur, op boerenland of in het oppervlaktewater. Zo’n lozing kan leiden tot een enorme bodemverontreiniging, met langdurige bodemsanering en torenhoge kosten tot gevolg. Op de Brabantse Wal in Halsteren is er sprake van 2.500 m3 aan sterk met chemische stoffen verontreinigde grond: de grootste drugslozing in de Nederlandse natuur die ooit is aangetroffen.

Fases tijdens de bodemsanering

De provincie Noord-Brabant is in november 2023 gestart met de sanering van de grond. Dat betekent dat de sterkst verontreinigde grond wordt ontgraven en afgevoerd. Dit is de eerste fase van de benodigde werkzaamheden, die uiteraard ook een grote uitgave van maatschappelijk geld met zich meebrengen. De eerste fase zal duren tot ongeveer april 2024. Vanaf mei 2024 start fase 2. In deze fase wordt het vervuilde grondwater aangepakt.

De gevolgen van de drugslozing

Wanneer er geen veroorzaker of overtreder wordt aangetroffen, is de provincie wettelijk verantwoordelijk voor het opruimen van de drugslozingsput. Dan wordt er maatschappelijk geld ingezet om de hoge kosten te kunnen dekken. Daarnaast lijdt ook de natuur eronder: er moet een groot stuk bos gekapt worden op de Brabantse Wal, en het kan jaren duren voordat de bodem en het grondwater weer aanvaardbaar schoon zijn en de natuur zich kan gaan herstellen.

Wat kunt u zelf doen?

Merkt u een opvallende situatie op? Bijvoorbeeld: u ruikt een sterke geur of u ziet een vervuild stuk grond dat u niet kunt plaatsen? Maak dan een melding bij uw gemeente of de provincie. Het maken van een melding draagt bij om de bodemsanering zo snel mogelijk aan te pakken, en de gevolgen zo klein mogelijk te houden.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.