Boeiende natuur- en wateropgave Bossche Broek Zuid

23 april 2024Water en bodemBevat visueel element: Foto

Het 350 hectare tellende Bossche Broek Zuid, onder de rook van ’s-Hertogenbosch, krijgt het allemaal: natuurherstel, een uitgebreider inkijkje in de (krijgs)historie en waterberging. Begin april startten de werkzaamheden die eind dit jaar het water terugbrengen in deze ‘natte natuurparel’.

“Iedereen moet na afloop een kijkje komen nemen. Er komt hier zóveel bij elkaar. De kwaliteit van natuur en landschap neemt echt immens toe, op een steenworp afstand van de stad.” Dat zegt Martijn Fliervoet, districtsbeheerder van Brabants Landschap. Voor het eerst is Brabants Landschap de kartrekker bij de aanleg van een natte natuurparel.

Moerassige laagte

Het Bossche Broek klinkt bekend in de oren. Maar daarbij gaat het vaak om het deel ‘Noord’, tussen de stad en de rijksweg A2. Dit extra beschermde Natura 2000-gebied is een groene oase voor wandelaars en fietsers.

Veel minder bekend klinkt het nabij Haanwijk in de gemeente Sint-Michielsgestel gelegen Bossche Broek Zuid: het deel ten zuiden van de A2, dat verder wordt begrensd door de provinciale weg N617 (Den Bosch-Schijndel) en de Dommel.

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw zijn in het gebied veel gronden ontwaterd ten behoeve van de landbouw. Terwijl veel planten en dieren hier juist gebaat zijn bij een hoge waterstand. Daarnaast lijdt de natuur onder een te hoge stikstofdepositie.

Lees het hele artikel


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.